32 9 378 47 19

Traiteur Pascaline , met maatschappelijke zetel te BE-9900 Eeklo, Koning Albertstraat 1 , BTW BE 0711.528.949, RPR Gent, biedt klanten in België de mogelijkheid om bestellingen elektronisch door te geven via www.traiteurpascaline.be

 

Als gebruiker van deze dienst aanvaardt u dat hierop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 1. Bestellingen voor de dag zelf dient u in te voeren vóór 9u30, dan kan u de bestelling afhalen vanaf 14u diezelfde dag. Alle bestellingen die vóór 13u30 bij ons binnenkomen kunnen afgehaald vanaf 16u. Alle bestellingen die na 13u30 besteld worden kunnen de volgende dag afgehaald worden tenzij de winkel dan gesloten is. Wanneer je bestelling klaas is krijgt u van ons een mail ter bevestiging voor afhaling van je bestelling. Alle “traiteur gerechten” dienen 3 werkdagen op voorhand besteld te worden. Bestellingen van “traiteur gerechten” voor het weekend dienen binnen te zijn tegen donderdag 12u00. Wenst u een “traiteur gerecht” voor afhaling op een dinsdag, dan dient deze bestelling binnen te zijn tegen de vrijdag voordien ten laatste 12u00.
 2. Indien u na het versturen van uw bestelling nog wijzigingen wenst aan te brengen dient u contact op te nemen met Traiteur Pascaline. Bestellingen kunnen enkel worden afgehaald binnen de normale openingsuren van onze winkel.
 3. Bij het afronden van uw winkelmandje heeft u nog bij 'persoonlijke boodschap' de kans om een opmerking over uw bestelling aan ons door te geven. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden (bv. dikte van de te snijden charcuterie of kaas ± 3mm)
 4. Het kan zijn dat op de dag van afhaling, een deel van uw bestelling niet voorradig blijkt gezien wij steeds met dagverse producten werken. Indien mogelijk zullen wij u op het moment van afhaling een alternatief voorstellen zodat u indien gewenst nog een ander product kan kiezen.
 5. Wanneer u uw bestelling komt afhalen mag u zich onmiddellijk naar de kassa begeven en kenbaar maken dat het om een online bestelling gaat. Zo kunnen wij u zo vlug mogelijk bedienen. Indien u toch een bijkomende aankoop wil doen naast de afhaling van uw online-bestelling, gelieve dan uit respect voor de andere klanten uw beurt af te wachten.
 6. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of -afwijkingen van de koopwaar, ingeval van laattijdige afhaling. Bestellingen die niet worden afgehaald, zonder tijdige kennisgeving, kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.
 7. De consument kan herroepingsrecht waarin artikel VI.67 voorziet niet uitoefenen bij bestellingen op www.traiteurpascaline.be, aangezien onze geleverde dienst "catering" betreft. (Art VI.73 punt 12)
 8. Wij behouden ons steeds het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, bestellingen te weigeren ingeval van misbruiken, bestellingen die worden verricht in het kader van handels- en/of beroepsdoeleinden of waarvan -op basis van de hoeveelheden en/of de aard van de artikelen- redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij met die doeleinden worden gesteld.
 9. Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt u ermee in dat uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres …) zichtbaar worden vermeld op uw pakket of bestelling.
 10. Traiteur Pascaline verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u informatie van Traiteur Pascaline toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Traiteur Pascaline en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Traiteur Pascaline uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.
 11. Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Traiteur Pascaline is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.
 12. Wij behouden ten allen tijde het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke bestelling na een wijziging, houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.
 13. Prijzen:
  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld. De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die seizoensgebonden zijn.
 14. Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Gent bevoegd.